Hallberg Independent Research

Start

Publikationer

Experimentet

Presentationer

 

Publikationer relaterade till hudcancer

Örjan Hallberg
Hallberg Independent Research
http://hir.nu
Polkavägen 14B

142 65 Trångsund
Sweden


Om du vill ha en kopia av ett arbete för eget bruk så klicka här: COPY, PLEASE!
En del av artiklarna har direkta länkar till pdf-filer.

 1. Hallberg Ö, Johansson O, "Cancerdödlighet och långtidssjukskrivning" (="Cancer mortality and long-term sick leave"; in Swedish), Tidskriften Medikament 2002; 7: 40-41
 2. Hallberg Ö, Johansson O, "Har tusentals personer offrats i onödan sedan 1955?" (="Have thousands of persons unnecessarily been sacrificed since 1955?"; in Swedish), Nord Tidsskr Biol Med 2002; 2: 26-27 : http://www.vitalpress.no
 3. Hallberg Ö, Johansson O. Melanoma incidence and frequency modulation (FM) broadcasting. Arch Environ Health 2002; 57: 32-40
 4. Hallberg Ö, Johansson O. Cancer trends during the 20th century. ACNEM Journal 2002; 21(1): 3-8.
 5. Hallberg Ö. and Johansson O. Malignant Melanoma of Skin - Not a Sunshine Story!, Med Sci Monit, 2004; 10(7): CR336-340
 6. Hallberg Ö, Johansson O. FM broadcasting exposure time and malignant melanoma incidence. Electromagnetic Biology and Medicine 2005; 24: 1-8.
 7. Hallberg Ö. Increasing incidence of malignant melanoma of the skin can be modeled as a response to suddenly imposed environmental stress. Med Sci Monit, 2005; 11(10): CR457-461
 8. Hallberg Ö. A theory and model to explain the skin melanoma epidemic. Melanoma Research, 2006; 16: 115-118. Journal
 9. Hallberg Ö. The etiology of melanoma, The 4th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields in Crete, Greece on Oct 16-20, 2006
 10. Hallberg Ö. Letter in reply to manuscript by Robin Lucas et al. Bulletin of the World Health Organization, June 2007
 11. Hallberg Ö. A reduced repair efficiency can explain increasing melanoma rates. European Journal of Cancer Prevention. 2008;17:147-152
  Journal PubMed
 12. Hallberg Ö. Radio, TV towers linked to increasing risk of melanomqa. Exclusive article written for Foodconsumer.org web-published on Monday 2007-12-10.
 13. Hallberg Ö, Johansson O. Ohälsan tycks öka sedan 1997 - beror det på förbättrad diagnostik eller på en försämrad miljö? Medicinsk access 4/5 2008: 57-59.
 
 
Alla mina medicinska publikationer finns listade här: Publications
Mina publikationer rörande tillförlitlighet kan ses via denna länk: Reliability papers
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Örjan Hallberg
E-Mail Me At : oerjan.hallberg@swipnet.se