2015 click for 1943

Hallberg Independent Research
CV

Start

Publikationer
Få en kopia

Presentationer
Boka ett föredrag

mobilstopp.nu
Mobiler och hälsa

sgll.nu
Mätservice - strålande läge?

 

 

Hudcancer förr och .nu

Örjan Hallberg
Hallberg Independent Research, AB
http://hir.nu

Sköndalsvägen 124
12868 Sköndal
Sweden

Stöd vår forskning: anticancerfonden.nu

Uppdaterat: 2016-01-02

 • Intervju med Ö Hallberg av Iver Mysterud i tidskriften Helsemagasinet.
 • Nya publikationer: 1) Hallberg Ö. Cancer incidence vs. FM transmitter density. Electromagn. Biol. and Medicine. Accepted. 2015-11-08. In press. Se också Ref 56 i Publicationslistan.
  2) Hallberg Ö. Cancer vs. FM radio polarization types. European Journal of Cancer Prevention. Accepted 2015-12-24, In Press. Se också Ref 57 i Publicationslistan.
 • Sista andetaget...
 • Folkmordsmyndigheten FMM hävdar att kroppsresonanta radiovågor från FM-radiosändare inte kan påverka hälsa, oavsett om strömmarna går längs med kroppen under sömnen (horisontalpolariserade vågor) eller bara går tvärs igenom kroppen (vertikalpolariserade vågor). Men varför har då horisontalpolariserade länder så hög hudcancerincidens medan vertikalpolariserade länder ligger kvar på ungefär den låga nivå, som även Sverige hade i början av 1950-talet? Klicka på bilden så blir den gladare.
 • Googla på hudcancer! Då får du ca 188000 hits. Men du behöver bara gå till sid 2, plats 15 för att hitta denna sida, som inte alls är sponsrad. Google får inte ett öre!
 • Ny publikation. Ett modellarbete över den snabbt ökande dödligheten i Alzheimers sjukdom har publicerats i en specialtidskrift om denna sjukdom. A Trend Model for Alzheimer's Mortality. ADMET & DMPK 2015; 3:281 - 286. Referens 54 i publikationslistan.
 • Förbjud horisontalpolariserade FM-sändare! Brev till Socialministern.
 • Är verkligen mer solkräm lösningen på hudcancerproblemet? Artikel i 2000-talets Vetenskap.
 • Ny bok! Innan bubblan brister... . Även som e-Book. En blog-recension. Rec Miljömagasinet. Rec 2000-talets Vetenskap
 • Ny publikation. Ett modellarbete över hudcancerns trender sedan 1955 har nu publicerats av Intern. J of Statistics in Med. Res. Ref 50 i min publikationslista.
 • Ökande ADHD och sjunkande skolresultat - är verkligen tidigare betyg mirakelmedicinen?
 • Ny publikation. En uppföljning av artikeln från 2002 om hudcancer. Hur gick det sedan? Electromagn biol and medicine, 2014. Ref 49 i min publikationslista.
 • För säkerhets skull, köp en blykrage så du vågar fortsätta att bestråla sköldkörteln från din mobil. I de län man pratar mest i mobil och där uteffekten är hög (glesbygdslän), där ökar nämligen sköldkörtelcancern allra snabbast.
 • Grattis Mp! Miljöpartiet vann tävlingen om den prestigefyllda titeln Sveriges Hälsoparti 2014. (Ett nytt parti har redan registrerat in webbadressen "halsopartiet.se" fick jag reda på 8/9 2014.) Socialdemokraterna och Kristdemokraterna fick dela på silvermedaljen. Inte dåligt det heller. Kolla frågor, svar och poäng.
 • Slipper mobilindustrin skadeståndsansvar så länge SSM säger att strålning är ofarligt?
 • Mobil - Kära mobil - Tjermobil - Tjernobyl. Nu börjar t o m barn drabbas av sköldkörtelcancer. Men var lugn, enligt SSM har det inget med Tjernobilerna att göra...
 • Lung Cancer and the Smoke Screen. En presentation av ett modellarbete gavs 15-18 maj, 2014 i Nanjing, Kina på World Cancer Congress 2014. Sammanfattning.
 • Sannolikheten, att den starka kopplingen mellan antal FM-sändare och hudcancer i våra kommuner, bara skulle vara en slump, är 3E-23. Men våra välsmorda experter på SSM säger trots det följande: "Det finns inga kända hälsorisker ur strålskyddssynpunkt för allmänheten med dygnet-runt exponering för FM-sändare." (2014-05-07).
 • Cancer och kroppslängd. En ny artikel i tidskriften Pathophysiology, 21 (2014) 177-181.
 • Solen kom fram ur molnen 1955. Och en stark soleruption inträffade 1997. Vi kan se fram mot en strålande utveckling av hudcancern...
 • Diabetes typ 2 ökar inte bara hos oss människor. Även råttor får diabetes av mobilen...
 • Hudcancern mot nya rekord. Se brev till Lena Ek. Och ett tidigare i samma ärende. Ett svar kom från Miljödepartementet 2014-05-08.
 • Innan bubblan brister... En ny bok på väg.
 • Stoppa cancerfusket! Varför sjukskrev sig svenskarna för cancer så våldsamt direkt efter 1997? Och varför solar vi över 30 timmar per dygn numera jämfört med 1955?
 • Strålsäkerhetsmyndighetens mål är att minska antalet nya fall av hudcancer per år ned till 1626 år 2020. Tyvärr pekar trenden mot helt andra siffror. Bunkra solkräm!!
 • All cancer beror tydligen på den livsfarliga solen! Brev till Lars-Eric Holm på Socialstyrelsen.. Den 3/2 bollades brevet vidare till den nya Folkhälsomyndigheten. Det ska bli intressant att se deras svar.
 • Goda nyheter - cancern ökar igen! ”Det positiva svaret är att denna sammanställning inte ger någon som helst anledning till oro. Sammanställningen är helt ovetenskaplig och säger ingenting alls om cancerrisker.” Med vänlig hälsning Anders Ahlbom
 • Hälsorelaterad miljöövervakning. Brevfråga till Naturvårdsverket.
 • Teliareklam? Eller - varför ökar diabetes typ 2?
 • Madrasscancer. Bakgrundsfakta och en fråga till våra myndigheter.
 • Brev till Göran Hägglund: Varför får orsaken till cancerexplosionen efter 1955 aldrig utredas?
 • Föredrag i Danmark om cancertrender och immunstörande strålning, (1h). Referat.
 • Sängcancer. Ny artikel om samband mellan spiralsängar och cancer.
 • Brev till Jan Björklund om problemlösande forskning
 • Modell för mortalitet i melanom publiceras i Int J Statistics in Medical Research.
 • Chatt med Håkan Olsson om hudcancer
 • Brev till Huddinge Sjukhus om elmiljö och cancer.
 • Får man ta med sig mobilen in i Himlen?
 • SSM avfärdar samband mellan ohälsa och mobiltelefoni: "När Strålsäkerhetsmyndigheten gör sina riskbedömningar så utgår man från det samlade vetenskapliga kunskapsläget. Det finns ännu inga säkerställda hälsoeffekter med exponeringen från mobiltelefoner" Läs gärna mitt brev till Social- och miljöministrarna. Och enligt mobilindustrins lydiga myndighet är det bara en slump att förekomsten av melanom på huvudet nu ökar signifikant med mobilanvändningen. Och ingen myndighet vill klargöra vad man menar med 'säkerställd'.
 • Ny sammanfattande publikation om hudcancer. Hallberg Ö, Johansson O. "Increasing melanoma - too many skin cell damages or too few repairs?" Cancers 2013, 5(1): 184-204.
 • Epidemiologi för grundskolan, hmmm...
 • Nya publikationer: Tänkbara trender för hjärntumörer och en jämförelse av risken för lungcancer i olika länder. Se ref 40 och 41 i publikationslistan till vänster.
 • Strålande skolor rekommenderas av SSM.
 • Ericsson drar åt sig öronen. Särskilt det högra...
 • Förbjud Folkmordsmadrassen! Förslag till Socialdepartementet.
 • Ahlbom och mobillobbyn. Ett bra arbete av Mona Nilsson. Se även MP motion.
 • Vem vill minska cancern? Vill Cancerfonden det? Enligt en artikel om American Cancer Society ställer man samma fråga i USA.
 • Melanom på skallen. En ny artikel om ökande trender av melanom på ansikte och huvud har publicerats av Int J Pathophysiology. "Increasing rates of head melanoma in Nordic Countries". Se ref 38 i publikationslistan. Frisörer upptäcker också allt mer konstigheter på huvudet.
 • Solgården? Åldringarna verkar tillbringa 25h/dygn i solen numera om vi ska tro på solkrämshysterin. Varför skickar SSM inte ut en varning till alla ålderdomshem om detta omåttliga solande?
 • Miljömålet om hudcancer spricker! SSM kan inte visa att deras insatser ger resultat!
  Och vad anser Miljöministern? Notera att antal döda nu plötsligt stiger igen och att det startar redan innan incidensen börjar skena! Precis som skedde 1955. Svaret blev bara en kopia av vad SSM skriver om hudcancer.

 • SSM erkänner! Svag icke-joniserande strålning kan påskynda cancer! Vi måste starta ett experiment! Men enligt SSM kan strålningen inte påverka hudcancer.

 • Efter 1955 ökade melanomfallen kraftigt främst på bål. bröstkorg och höfter, dvs de minst solbelysta delarna av kroppen. Men sedan 1997 och speciellt efter 2005 börjar även melanom i ansikte och på huvud att öka oroväckande snabbt. Att det skulle kunna ha något med vårt ständigt ökande mobilpratande att göra är dock givetvis helt uteslutet... Se svar från SSM.
  Se data från Sverige.
  Och från Danmark... Redan kört? Modellarbete.

 • Vem är ansvarig ifall all denna strålning faktiskt leder till hälsoproblem hos hela befolkningen? Jag ställde frågan till Miljödepartementet 2010-03-17. Vi får se om vi får något svar från våra industristyrda politiker. Jodå, till sist kom svaret 2010-04-27. Och det blev som jag trodde; ingen kommer att utpekas som ansvarig!

 • Det obekväma diagrammet. Dödligheten i hudcancer började stiga några år innan nyinsjuknandet började öka. Helt logiskt om man tror på immunstörningshypotesen och helt orimligt om man tror på SSMs solkrämspropaganda. Vad är rätt tågordning egentligen?

 • Lågenergilampor och epilepsi? Energimyndigheten ger en kommentar om CFL-lampor och hälsa.


  CFL ger smutsigare el (M.Ahonen)
  Ser vi samma koppling i Sverige som man noterat i Australien? Data för år 2009 kan bli intressant att studera. Men enligt preliminära uppgifter från HSN Stockholm syns ingen ökning av antalet nydebuterade fall. Inga uppgifter finns f.n. om epileptikerna har börjat må sämre här i Sverige men Epilepsiförbundet i Stockholm har vidarebefordrat frågan till riksförbundet 2010-02-16.

 • Hudcancer i ansiktsregionen hos yngre personer ökar på ett oroväckande sätt. Även uppmärksammat av Buergerwelle. Detta påpekades i tidskriften Pathophysiology i fjol. Nu har vi fått ytterligare ett års statistik och trenden är obruten. När tänker våra omutliga myndigheter reagera och göra något åt saken? Att trendbrottet sker exakt när vi börjar grillas av 3G-frekvenser är enligt SSM givetvis bara en slump. SSM säger att mobilstrålning inte påverkar hälsan, därmed basta. Men så här ser trenden ut i Sverige. I Danmark ökar också den totala förekomsten av melanom hos yngre (<40 år) enligt den högra kurvan.

  Ansiktsmelanom Sverige under 60 års ålder.

  Hudmelanom Danmark under 40 års ålder. • Artikeln om vänstercancer i Pathophysiology framförde hypotesen att reflekterade stående vågor från en metallresårmadrass kan ligga bakom övervikten av bröstcancer och hudcancer på vänster sida av kroppen. Som en logisk följd av detta samlade jag in data om hur vanligt det är med metallmadrasser i olika delar av världen för att se om detta korrelerade med cancern. En kort sammanfattning av detta insändes till samma tidskrift och accepterades 2009-09-23.

 • Jag lämnade ett förslag till hur man skulle kunna minska kostnaderna för cancer i Sverige till Socialstyrelsen. Men något intresse för att minska dessa kostnader föreligger inte hos Socialstyrelsen, Cancerfonden eller medicinindustrin. Alltför många har sin näring i att cancern fortsätter att frodas i vårt samhälle.

 • Telekomindustrins strategier

 • Jag läste en bok av Björn Gillberg från 1970. Den heter Nu! och inleds med en skrämmande framsynthet.

 • Ny artikel: "Sleep on your right side - get cancer on the left?". Denna artikel publiceras av Pathophysiology. Artikeln kanske ger svar på frågan om varför en viss studie av sängtypens betydelse för hälsan aldrig blev publicerad...

 • World Cancer Congress i Peking, 22-25 juni 2009. Jag gav en presentation av "Cancer and broadcasting radiation" samt hade en poster "Why is there a left laterality of breast cancer and melanma?". Presentationerna mottogs väl.

 • En sammanfattning av facts and fiction beträffande hudcancer.

Tjuvrökning på ålderdomshemmet?
Sedan det magiska året 1997 har plötsligt lungcancern börjat explodera hos både män och kvinnor i 80-årsåldern. Varken Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet ville svara när jag den 3 februari 2009 frågade om varför det förhöll sig på det viset. Efter påstötning kom detta svar från Socialstyrelsen 2009-06-10. Diagrammet nedan visar att samma sak gäller även i andra nordiska länder. (Klicka på diagrammet för en förstoring.)

World Congress on Melanoma, Wien 12-15 Maj. Jag presenterade mitt modellarbete för hudcancer. Dessutom presenterade jag i samarbete med KI ett arbete om varför hudcancer och bröstcancer förekommer oftare på vänster sida av kroppen.

 • Hallberg Ö, Too many skin damages - Or too few repairs? Reduced repair rates can explain increasing melanoma rates. Program. Abstract
 • Hallberg Ö, Johansson O. Why is there a left laterality of melanoma and breast cancer? Program2. Poster

En ny sida om mobiltelefoni och dess hälsoeffekter har skapats. Därför kan denna sida mer renodlat inriktas mot hudcancer och andra effekter av kroppsresonanta stående vågor.

FM-strålning och hudcancer, en tillbakablick mot år 2000.

Kommentarer till Den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11).

Det stora misstaget! Varför har myndigheterna låtit det gå över 50 år utan att försöka ta reda på varför cancern formligen exploderade efter 1955? Varför motarbetas all forskning som försöker gå till botten med denna fråga?

Ladda ner en ppt-presentation?

Cancer i sängen? Vilken typ av säng sover du i? Och har du drabbats av cancer? Rösta och se resultatet.

Den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, har haft en epidemisk ökning i många länder alltsedan mitten av 1900-talet. Frekvensen av drabbade har ökat hela tiden fram tills idag. De ansvariga myndigheterna pekar på ökat resande till soligare länder och ökande användning av solarier de senaste åren som förklarande orsaker.

Före 1955 låg hudcancerincidensen på en låg nivå för hela befolkningen. Incidensen steg fram till 30-årsåldern för att därefter ligga tämligen plant upp till ca 75 års ålder då den ökade något, främst pga hudcancer i huvudregionen. Samma förhållande gällde då för alla undersökta länder; Sverige, Norge, Danmark, Finland och USA.

Figur 1. Hudcancerincidensen ökar snabbt efter 1955. Vilket år började man att sola som galningar för att förklara detta förlopp?

Sedan 1960 ökar dock incidensen oavbrutet med åldern även efter 30 års ålder och då främst på normalt icke solexponerade delar av kroppen, bål, rygg, stuss och lår.

En analys av utvecklingen per åldersgrupp visar att yngre åldersgrupper har en stabil incidens, som inte ökar nämnvärt med tiden, medan de äldsta åldersgruppernas incidens fortfarande ökar starkt från år till år.

Ovanstående fakta belyses närmare i de artiklar, som redan har publicerats och i sådana som just nu bearbetas för publicering.


Viktiga frågor om hudcancer:

Radiofrekvent strålning och cancer -> Läs WHO´s sammanfattning av EMF-projekt 991. Sök på Id 991.

OBS! Ett nytt projekt har startats för modellarbetet om hudcancer. Se WHO EMF-projekt 1619. Sök på Id 1619.

En populärvetenskaplig sammanfattning om hudcancer ges av denna översikt, som finns på Vågbrytarens hemsida för Stockholm: Sammanfattning.

Aktuella frågor

Det finns två konkurrerande hypoteser om hudcancerns bakgrund.

 1. Den gängse teorin säger att det är ett ökande antal solskador som är orsaken till epidemien (solhypotesen).

 2. HIR lanserar hypotesen att det i stället är ett stört immunförsvar, och därmed ett minskande antal reparationer av solskador, som är huvudorsaken (immunhypotesen).

Solkrämsindustrin stöttar den första hypotesen och telekomindustrin motarbetar den andra hypotesen, som vissa personer anser vara ett resultat av "det sämsta som produceras inom svensk högskoleanknuten forskning idag" och klassas som 'pseudovetenskap'.

 
Om du är intresserad av dessa frågor så är du välkommen att kontakta HIR.

 

 

Nytt!

 • I juni 2009 presenterar jag ett arbete om fakta från radioteknik och epidemiologi pp World Cancer Congress i Peking. Jag inleder de ordinarie föredragen i session 2-9.

 • En intervju gjordes den 14 januari 2009 med mig. Den ligger på YouTube och är på 6 gånger 10 minuter.

 • Har du verkligen DECT-stationen inne i sovrummet? Svara på denna enkät.

 • Vilken sorts säng sover du i? Med eller utan metallfjädring? Och har du drabbats av cancer eller inte? En enkel webbenkät kanske kan ge viss fingervisning om vad som är nyttigt eller inte.

 • Mobilcancer - en rolig historia?

 • Den 16 oktober bjöds jag in av Post och Telestyrelsen för att berätta om min forskning om strålning och folkhälsa. Under en timme presenterade jag tre olika avsnitt:
  1
  . Hudcancerns blomstring efter 1955.
  2
  . Folkhälsans försämring efter 1997 och
  3
  . Nya oroande tecken efter år 2000.
  Presentationen uppskattades och följdes med intresse och jag fick bra och relevanta frågor.

 • Anders Ahlbom sitter i ett flertal nationella och internationella expertgrupper som ordförande. Frågan om jäv har därför tagits upp i en debattartikel i Borås tidning: "Hög tid att lägga korten på bordet". Karolinska Institutets Etikråd har handlagt detta ärende och sammanfattar sin syn i en beskrivning. Efter handläggningen har rådet också nu fattat ett beslut.

 • I april 2008 publicerades en fysikalisk modell för att förklara hudcancerns ökning i olika åldersgrupper. Eftersom det är en fysikalisk modell behöver bara två parametrar varieras för att matcha rapporterade data. Epidemiologer brukar göra diagram där incidensen ritas upp som funktion av födelseår istället för kalenderår som jag hade gjort. Deras modell är enbart en regressionsmodell utan fysikalisk mening och kräver t ex 17 variabler för att stämma in mot rapporterade åldersspecifika data. Därför bad jag min dator att ha födelseår som X-axel utan att ändra några parametrar, för att se hur detta stämde. Kolla!

 • SSM erkänner nu att man utsätts för påtryckningar från mobilindustrin i sin myndighetsutövning! Detta sensationella uttalande gör Carl-Magnus Larsson, avdelningschef för strålskydd på Strålskyddsmyndigheten i Aftonbladet 15/9 2008.

  Ja, att det förhåller sig på det viset har vi nog misstänkt ganska länge...

 • En närmare beskrivning av den modellapplikation som används för hudcancerprognos finns nu via denna länk: Modellbeskrivning

 • Ohälsan tycks öka sedan 1997 - beror det på förbättrad diagnostik eller på en försämrad miljö? Denna artikel publiceras i juninumret av Medicinsk Access. (pdf kan laddas ner, 0,7Mb)

 • "FM-bölger og mobilstråling". Mat og Helse gav en intervju med mig om mina olika studier om hälsa och strålning. Den publicerades i Mat og Helse, Nr. 3/2008, årg 7, sid 66-69. Som separat pdf-fil.

 • Infiltrationen - eller 'The one-man-show'. Anders Ahlbom har en unik ställning bakom myndigheternas uppfattning i frågan om ektromagnetiska fält och människors och djurs hälsa. I Sverige, EU och i hela världen! Så vi får hoppas att han har rätt i sina lugnande besked. Utan Anders insatser hade vi kanske inte haft några mobiler alls idag!

 • En framtidsvy år 2038!

 • Ny förklaringsmodell publicerad! Abstract

 • Sömnmedel till babyn? Jag skrev en kommentar till en artikel i Stockholm City.

 • Konsumentorganisationen Foodconsumer bad mig skriva en sammanfattning av hudcancerarbetet hittills. Artikeln publicerades on-line 2007-12-10 och kan laddas ner via denna länk.

 • Glesbygdsboken finns nu även i pdf-format. Du kan ladda ner varje kapitel för sig.


 • Även hundar verkar sola för mycket! Hudtumörer vanligaste veterinärdiagnosen – ökar kraftigt Andelen labradorer med hudtumörer har ökat från 0,99 procent till 1,45 procent mellan perioderna 1995-1998 och 1999-2002, att jämföra med en något ökande trend också för genomsnittshunden som ökat från 0,8 procent till 1,07 över samma perioder. Tikar och hanhundar drabbas i ungefär lika stor utsträckning av hudtumörer. (Agria)

 • Hallberg Ö. A reduced repair efficiency can explain increasing melanoma rates. European Journal of Cancer Prevention. 2008;17:147-152. Detta arbete ger en mekanistisk modell som förklarar hur ett plötsligt stört immunförsvar leder till ökande incidens för olika åldersgrupper över tiden och att denna modell stämmer väl med rapporterade data från Sverige, Norge och USA. PubMed

 • Malignt melanom ökar kraftigt på ansikte, hals och öra hos personer yngre än 60 år sedan 1997. Det var då vi fick det nya GSM-systemet på 1,8 GHz och alla skaffade mobiltelefon...

 • I ett 'Letter to the Editor' för WHO-Bulletinen kommenterar jag en artikel om hudcancer och pekar på immunhypotesen som nämns ovan. Se även listan över publicerade artiklar om hudcancer till vänster.

 • Is FM broadcasting radiation causing an increase in melanoma?
  En artikelserie i USA tar upp frågan om vad hudcancer egentligen beror av och om solkrämsindustrin och radioindustrin kan ha något att dölja...

 

 
 

Good links:  
Vore Børns Fremtid - a Danish parents organization
FEB - The Swedish Association for the ElectroSensitive
Vågbrytaren Stockholm - research

Örjan Hallberg
E-Mail Me At : oerjan.hallberg@swipnet.se or call me free of charge via Skype: HIRSWEDEN